EN SVENSK INNOVATIV UPPFINNING!

En liten kort film om Hans Bohlin, civilekonom, terapeut och prisbelönad uppfinnare:

Vad är fascia och hur fungerar Swedish Fascia Vibes M1:

FÖRFLYTTNING AV VÄTSKA I KROPPEN:

Att fascia påverkas av mekanisk, psykisk och kemisk stress är känt sedan länge. Alla känner dock inte till det dagliga flödet av vätska i kroppen som under normala omständigheter är ca 7,5 liter per dag. Det är alltså ett konstant flöde i kroppen. Detta flöde stimuleras av statisk vibration. Det ökar med 3-12 gånger beroende på vilka frekvenser som används.

Ännu mer intressant blir det då flödet av vätska kan bygga om kroppen inifrån. Med andra ord, så stimuleras självläkning av ett ökat flöde av vätska i kroppen.

Maskinen använder frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden vilket återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns i hela kroppen.

Överansträngda eller ansträngda delar blir sammanklistrade och torra och hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar.

Behandlingen underlättar det genom att skaka loss det som fastnat och därmed hjälper det kroppen att bygga om sig själv inifrån

STIMULERAR FRIA NERVÄNDAR:

I fascian finns sex gånger fler nervändar än det finns i muskler. Idag vet vi att smärta i själva verket oftast sitter i fascian, och inte någon annanstans. 

Vi vet också att fria nervändar stimuleras av mekaniska vibrationer. 

Maskinen är konstruerad för att använda frekvenser som stimulerar kroppens smärtreceptorer, men genom det ständiga bytet av frekvens (hastighet) så överbelastas receptorerna. Enkelt förklarat så ställer kroppen in sig för att ta emot en frekvens, men då kommer nästa och det leder till att smärtan inte signaleras.

Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion –kramptillstånd.

Vid behandling med maskin kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.

VAD ÄR SKILLNADEN  MELLAN FASCIA VIBES OCH STÖTVÅGSBEHANDLING:

Stötvåg kör samma hastighet – Fascia Vibes varierar hastighet

Stötvågen använder en så kallad fyrkantvåg, vilket betyder att den slår i samma hastighet hela tiden. Fascia Vibes maskinen använder istället en sinusvåg, vilket gör att den byter hastighet hela tiden. Om du testat stötvåg så vet du att det känns, nästan gör ont. Det gör inte den här behandlingen på samma sätt då bytet av hastighet stimulerar de fria nervändarna i bindväven så de slappnar av. 

Stötvåg slår sönder – Fascia Vibes strukturerar om

Stötvågens effekt är att den slår sönder en vävnad och sätter igång en läkningsprocess som gör att en lokal läkning kan starta. Genom att byta hastighet slås inte vävnaden sönder, istället ökar flödet av vätska i bindväven vilket strukturera om den extracellulära matrixen (strukturen utanför cellerna) och stimulerar såväl cirkulation som självläkning. Så enkelt sagt, istället för att slå sönder så skakar den om och skapar rörelse, vilket i sin tur skapar en läkning Stötvåg ger lokal eller regional effekt – Fascia Vibes ger global effekt

Vibrationerna sprids över hela kroppen. Det gör att du kan behandla direkt på t.ex. en armbåge, men du kan också behandla runt om. Faktum är att ett problem i armbågen oftast sitter i handleden, handen, axeln eller till och med skuldran. Fasciaterapeuter är utbildade på att se de större sambanden, på att behandla kroppen som en helhet och på att tolka hur kroppen tar emot tryck eller stötar och hur det trycket har fördelats.

Tider och kostnader läs under "manuell behandlingsmetod"